Nasi Absolwenci

Absolwenci Politechniki Lubelskiej zaangażowani w Kole Naukowym Elektryków „Napęd i Automatyka” są cenionymi pracownikami naukowymi, fachowcami w firmach z naszego regionu, kraju i za granicą. Zajmują tam często kluczowe stanowiska w biurach badawczo-rozwojowych, działach projektowych automatyki, energoelektroniki, elektroniki i mechaniki, utrzymania ruchu oraz w serwisie.

Koło Naukowe Napęd Automatyka

Politechnika Lubleska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A
Kontakt z nami: tel: (+48) 81 53 81 341 tel, fax.: (+48) 81 53 81 342 mail:knna@pollub.pl